Gjøvikregionen Turistkontor, Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik. Telefon +47 611 46 710. E-post: info@gjovik.com