Utforsk regionen
 

Kulturtrappa snart i mål

Man er nå svært nær ved å ha finansieringen i orden for å starte byggingen av den siste viktige delen i forbindelse med Kulturhuset i Gjøvik. Kulturtrappa vil bli en arena for å samle folk utenomhus og et symbol for å ta vare på og løfte frem de beste kvalitetene i byen. Det mangler nå i underkant av 280.000 kroner av totalt 10,5 millioner for at Kulturtrappa i Gjøvik er en realitet.

Kulturtrappa snart i mål

Det nærmer seg ei kulturtrapp

 – Responsen er veldig bra, sier Petter Børde i gårdeierforeningen. Gjøvik Gårdeierforening har sammen med arbeidsgruppa engasjert seg og er en av mange aktører som ønsker å bidra til å fullføre utomhusarbeidene ved det nye regionale kulturhuset i Gjøvik. Som kjent ble kostnadene høyere enn politikerne i Gjøvik kommune ville være med på, og det ble etablert ei arbeidsgruppe for å se på muligheter i det private for å få inn nok penger til å fullføre og få på plass også kalksteinsmuren ned mot Hunnselva.
Kulturtrapp 3

Tidligere har arbeidsgruppa fått god drahjelp fra Sparebankstiftelsen DNB og Oppland Fylkeskommune som har bidratt med henholdsvis inntil 2,5 millioner og 1 millioner kroner til realisering av prosjektet.

Peter Børde og arbeidsgruppa  har bekreftede tilsagn om 720.000 kroner fra private sponsorer – og han har mange flere dører igjen å oppsøke. Han venter også på tilbakemelding fra flere store aktører som ikke nødvendigvis har sin beslutningsmyndighet på Gjøvik.

Når arbeidsgruppa 1,5 millioner kroner i innsamlede midler, vil man være oppe i summen som manglet på ferdigstillelse ved forrige anbudsrunde. Men prosjektet må ut på nytt anbud, og det så snart som mulig. For arbeidene må utføres i vinter dersom en skal unngå en stor ekstrakostnad ved å måtte lede elva forbi anleggsområdet. Derfor haster det både med å få arbeidene ut på nytt anbud og for givere å melde sin interesse. Kommunestyret i Gjøvik skal se på saken igjen i sitt novembermøte.

Vil du bli med på realiseringen av Kulturtrappa? Følg linken og gi ditt bidrag!

Du kan også ta kontakt med Arne-Jørgen Skurdal på mobil 90926786 eller Petter Børde, mobil 91834610 om du ønsker å bidra.

Disse har bidratt så langt

Tema Eiendom: 100.000 kroner

Gjøvik Næringsforum: 75.000 kroner

Mustad Eiendom: 50.000 kroner

McDonald's Mjøsstranda: 50.000 kroner

Sameiet Strandgt. 13c: 50.000 kroner

Oppland Arbeiderblad: 50.000 kroner

CC Gjøvik: 50.000 kroner

Anonym giver: 50.000 kroner

Kirkeby Næringssenter v/Hans Markestad: 30.000 kroner

Thermofloor AS: 25.000 kroner

Regnskapsconsult AS: 20.000 kroner

Mjøsen Eiendom:
20.000 kroner

Gjøvik Industribygg: 20.000 kroner

Norconsult: 20.000 kroner

Advokatfirmaet Alver AS: 10.000 kroner

Hunnsveien 3/Petter Børde: 10.000 kroner

Hunnsveien 2/Dag Landmark: 10.000 kroner

Storgata 9/Bjørn Blichfeldt: 10.000 kroner

Byrå Pluss: 10.000 kroner

Hoff Norske Poteindustrier: 10.000 kroner

N. Torvgate 16/Frode Tangsveen: 10.000 kroner

Storgata 4/Ola Walberg: 10.000 kroner

S-17 Eiendom AS/ A.O. Aarsby og Arne-Jørgen Berg: 10.000 kroner

Backe Eiendom AS:
10.000 kroner

Nedre Torvgate 4&Bakkegata 1/ Else Nordvik Solberg og Ole Solberg:
10.000 kroner

Vil du bli med på realiseringen av Kulturtrappa? Følg linken og gi ditt bidrag!

Du kan også ta kontakt med Arne-Jørgen Skurdal på mobil 90926786 eller Petter Børde, mobil 91834610 om du ønsker å bidra.

Arbeidsgruppa består av:
Arne-Jørgen Skurdal - Gjøvikregionen Turistkontor - leder av arbeidsgruppa
Tonje Sagstuen - Oppland Arbeiderblad
Reinert Seljeskog - Teme Eiendom
Hans Reidar Opsahl - DNB
Vibeke Henriksveen - CC Gjøvik
Arne Moen - Gjøvik Kommune
Audun Bjørnsgard - Gjøvik Kommune

Sist oppdatert   01.03.2013  

Gjøvikregionen Turistkontor, Jernbanetorvet 3, 2821 GJØVIK | Telefon +47 611 46 710 | E-post: info@gjovik.com
Åpningstider: Mandag - fredag: 08.30 - 16.0 | Utvidet åpningstid skolens sommerferie: man-fre 08.30-18.00, lør & søn 10.00-16.00