Utforsk regionen
 

Bransjenytt


Turistkontoret for Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike er en medlemsorganisasjon med over 200 medlemsbedrifter.

Målsettingen vår er:

• Å bidra til økt kundegrunnlag og lønnsomhet hos det enkelte medlem.
• Å bidra til økt oppmerksomhet om Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike og dets kvaliteter.
• Å bidra til å bedre selvfølelsen og stoltheten for eget område hos de som bor i regionen. •Å bidra til bedret image for regionen utad.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Der var snarveien!

Les mer om Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike.


 


Dette er en test av bunntekst funksjonen