Skriv utSkriv ut

Nordre Land kommune


GPS koordinater
Breddegrad: 60.834303588
Lengdegrad: 10.075836181
Kontakt
Adresse:
Storgata 28
2870 Dokka

Telefon+47 611 16 000
Faks+47 611 16 001
E-postpostmottak@nordre-land.kommune.no
Webwww.nordre-land.kommune.no


Beskrivelse
Fakta om Nordre Land kommune
Nordre Land kommune med et totalareal på 964 km2 ligger i nordenden av Randsfjorden og strekker seg nordover til fjellområdet Synnfjell. Nordre Land- trivselskommunen i hjertet av Østlandet- ligger omtrent midt i Oppland fylke med kort avstand til Mjøsbyene Gjøvik og Lillehammer, og Oslo ligger bare 14 mil fra Dokka som er kommunens administrasjonssenter.

Befolkningen i kommunen er pr. 01.10.2008: 6680 innbyggere.

Dokka, som administrasjonssenter og distriktets handelssenter, huser ca. 3000 av kommunens innbyggere. Videre er Dokka et skolesenter med Dokka Videregående skole som har både allmennfaglige og yrkesfaglige linjer. Kommunes mange lag og organisasjoner.
Kommunen har et allsidig næringsliv, og det finnes 855 bedrifter/virksomheter i kommunen og ca 3000 arbeidsplasser.
De største næringene (etter antall sysselsatte) i kommunen er:
offentlig tjenesteyting, varehandel, industri, jord- og skogbruk, bygg og anlegg, transport,private tjenester.
(Kilde: Nordre Land kommune)

Gjøvikregionen Turistkontor, Jernbanetorvet 3, 2821 GJØVIK | Telefon +47 611 46 710 | E-post: info@gjovik.com
Åpningstider: Mandag - fredag: 08.30 - 16.0 | Utvidet åpningstid skolens sommerferie: man-fre 08.30-18.00, lør & søn 10.00-16.00