Skriv utSkriv ut

Vestre Toten kommune


GPS koordinater
Breddegrad: 60.725736984
Lengdegrad: 10.607643127
Kontakt
Adresse:
Rådhuset, Nysethvegen 7
2831 Raufoss

Telefon+47 611 53 300
Faks+47 611 53 555
E-postpost@vestre-toten.kommune.no
Webwww.vestre-toten.kommune.no


Beskrivelse
Vestre Toten er en industri- og landbrukskommune, med stor grad av spredt bebyggelse. Kommunen har et areal på ca 250km2. Kommunen har ca 12.500 innbyggere 64% av befolkningen bor i tettsteder.

Tettstedene er:
Raufoss -ca 6000 innb
Reinsvoll - ca 1150 innb
Bøverbru - ca 700 innb
Eina - ca 650 innb


Landskapet i kommunen er karakterisert av varierte jordbruksområder med innslag av større og mindre innsjøer og tjern og høyproduktive skogsområder. Hunnselva - som tidligere var selve livsnerven i distriktet - springer ut fra den vakre Einafjorden og renner ut i Mjøsa ved Gjøvik.
(Kilde: Vestre Toten kommune)

Gjøvikregionen Turistkontor, Jernbanetorvet 3, 2821 GJØVIK | Telefon +47 611 46 710 | E-post: info@gjovik.com
Åpningstider: Mandag - fredag: 08.30 - 16.0 | Utvidet åpningstid skolens sommerferie: man-fre 08.30-18.00, lør & søn 10.00-16.00