Toten Hotell Sillongen
Utforsk regionen
 

Om Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike

 
Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike

Regionen består av kommunene Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Østre og Vestre Toten, Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole. Regionen har ca. 134.000 innbyggere og har det største og mest varierte næringslivet i innlandet.

Her får du alt fra fjord til fjell, by og land, industri og landbruk.
Vi har flotte badeplasser, godt merkede turstier og gode fiskemuligheter på sommeren. Om vinteren har vi milevis med oppkjørte lysløyper i variert og innbydende terreng.

Kunne du tenke deg å etablere deg i Gjøvikregionen, på Hadeland eller Ringerike?
Få full oversikt her:
 - Gjøvikregionen
 - Hadeland
 - Ringerike

Kommuner i Gjøvikregionen:

Gjøvik kommune

Gjøvik fikk bystatus i 1861 og ble bygget opp rundt industriutviklingen i tilknytning til Hunnselva og Mjøsa. Gjøvig Glasværk var sentral i denne første fasen. Handel og jordbruk var og er andre viktige næringsgrener. Gjøvik kommune har 28.800 innbyggere (Gjøvik, Biri, Snertingdal, Hunndalen) hvorav 19.300 befinner seg i byområdet og er dermed den største kommunen i Oppland.

I dag er Gjøvik en moderne småby i stadig utvikling og er ledende innen industri, handel og tjenesteyting i innlandet. Byen er et senter for høyere utdanning og har flest studieplasser mellom Oslo og Trondheim. Gjøvik er også en verdensby. I byen ligger verdens største krokprodusent, O. Mustad &Søn, verdens største publikumshall i fjell, Gjøvik Olympiske Fjellhall, og verdens eldste hjuldamper i drift, D/S SkibladnerBiri Trav AS ligger sentralt til ved Mjøsas bredd og er stedet for sport og spill.

Nordre Land kommune

Kommunen fra fjord til fjell. Nordre Land strekker seg fra nordenden av Randsfjorden, med naturreservatet Dokkadeltaet, til Synnfjellet i Jotunheimens forgård. Landsbyen Dokka er et handelssentrum for en region langt utover kommunens grenser. Trivselskommunen Nordre Land kan by på aktiviteter for enhver smak.

Søndre Land kommune

Med Randsfjorden i midten ligger Søndre Lands vakre bygder og soler seg i speilbildet fra fjorden. På begge sider stiger landskapet i bratte lier, som brer seg ut i store skogkledde åser. Langs fjorden ligger et frodig jordbrukslandskap med mange store gårder. Kommunesenteret Hov ligger 110 km nord for Oslo og 30 km vest for Gjøvik. Her finner du koselige butikker, offentlige tjenester og hyggelige mennesker. Søndrelandingens lune lynne, de vakre omgivelsene, det gode miljøet og kulturen er alle faktorer som fører til at folk trives i Søndre Land.

Vestre Toten kommune

Vestre Toten ble kåret til Norges idrettskommune i 2001. Kommunen har mange ulike idrettsanlegg, også innendørs fotballhall og badeland. Et vakkert kulturlandskap med et svært godt lysløype-/turstinett i skog og mark preger kommunen. Vestre Toten kommune er Norges største industrikommune. Raufoss Industripark har over 3.000 ansatte. De fleste av disse arbeider innen høyteknologisk produksjon av bildeler og forsvarsmateriell. 

Østre Toten kommune

Østre Toten blir med rette kalt "Den trivelige bygda." Lena er kommunens handlesenter, her finner du et allsidig og godt utbygd servicetilbud. Av kommunens mest kjente kultursentra nevnes bl.a Peder Balke-senteret, Kapp Melkefabrikk og Mjøsmuseet. Totenåsen er et friluftseldorado både sommer og vinter. På Torsætra kan du ta en velfortjent rast med servering av tradisjonskost fra Toten. Mjøsa gir gode muligheter til bade- og båtliv. Strandpromenaden fra Peder Balke-senteret til Kapp, samt stinettet i Skreia-/Totenvikaområdet er en opplevelse. På Melkefabrikkens områder er det folkeliv og hyppige sommerarrangementer.

Kommuner i Hadeland:

Gran kommune

Gran Kommune er en del av de tradisjonelle regionene på Hadeland og består av områdene Moen, Brandbu, Jaren og Gran. Det administrative senteret i kommunen er Jaren. Gran kommune ble opprettet 1. januar 1838, men området er mest kjent tilbake fra middelalderen med sine nydelige Søsterkirker, Norges eldste gjæstgiveri fra 1657 som fortsatt er i drift (Gregersstua på Granavollen Gjæstgiveri) og det flotte kulturlandskapet både på og utenfor Pilegrimsleden. Per 01.01.2013 besto Gran kommune av 13.542 innbyggere og beliggenheten finner du en time nord for Oslo og 45 minutter fra Oslo Lufthavn.
Velkommen til en inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende kommune!

Lunner kommune

Lunner er den sydligste av kommunene i Oppland fylke og består av tettstedene Harestua, Grua, Roa og Lunner, med Roa som administrasjonssenter. Kommunen har per 01.10.2013 8.892 innbyggere.

Kommunen er rik på spennende geologi og natur, og huser de to naturreservatene Skotjernfjell og Rinilhaugen. Lunner er også kjent for det store arkeologiske Vestby-funnet fra yngre bronsealder. Fra 1500-tallet har det vært gruvevirksomhet i kommunen, og i dag tjener Nyseter gruver øst for Grua som omvisningsobjekt for Hadeland Folkemuseum. På Harestua finner du også Norges største astronomiske anlegg, Solobservatoriet, som tilbyr kurs og opplevelser for alle og enhver, uansett alder.

Kommuner i Ringerikeregionen:

Hole kommune

Hole Kommune ligger i Buskerud fylke med 6.554 innbyggere (per 01.10.2013). Kommunen består av tettstedene Sundvollen, Vik, Røyse, Sollihøgda, Steinsåsen og Kroksund. Vik er administrasjonssenter for kommunen som ble sin egen i 1977. Hole har fire kongekroner i sitt kommunevåpen, som symboliserer kommunens rikholdige og lange historie. Bak hver krone skjuler det seg en kongeskikkelse med tilknytning til Norges tidlige middelalder (Halvdan Svarte, Sigyrd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde)

Foruten interessant geologi, arkeologiske helleristninger, kongesagaer og fantastisk naturopplevelser på historisk grunn – finner man også i Hole fine muligheter for golf, fiske, fotturer, sykkelturer, skiturer og andre spennende aktiviteter. Historiske Sundvolden Hotel finner du her, med mulighet for både spa, kurs-og konferanse, herlig bespisning og muligheter for å utfordre de kunstneriske evner i hotellets eget galleri. I Hole finner du også mange gode campingmuligheter, selskapslokaler og andre severdigheter.

Jevnaker kommune

Jevnaker Kommune ligger på den sørlige enden av Randsfjorden og er den minste kommunen i Oppland målt i areal. Med sine 6.516 innbyggere (per 01.10.2013) er de imidlertid den tettest befolkede kommunen i fylket. Administrasjonssenteret finnes på Nesbakken i sentrum av Jevnaker.

Jevnaker huser en av Norges største turistattraksjoner i ærverdige Hadeland Glassverk. I kommunen finner du også andre imponerende severdigheter som Kistefos-Museet, Nord-Europas største skulpturpark av samtidskunst, skiftende utstillinger og tresliperimuseum. Jevnaker er også kjent som en svært god idrettsbygd med flotte stadionanlegg og idrettspark, men også mange fine badeplasser langs Randsfjorden. Kommunen finner du en times kjøring nord for Oslo og en times kjøring sør for Gjøvik.
Kultur, historie og vakker natur gjenspeiler Jevnaker kommune.

Ringerike kommune

Ringerike kommune oppsto den 1. januar 1964 og består av Tyristrand, Hønefoss, Norderhov og Ådal. Kommunen innehar 29.531 innbyggere og Hønefoss er administrasjonssenteret. Ringerike kommune er et stykke Norge i miniatyr, med blant annet Tyrifjorden med all sin prakt, men også snaufjell, åskammer, store skoger, kulturlandskap, innsjøer, småvann, elver og bekkefar.

Historie og arkeologi går hånd i hånd i kommunen som rommer imponerende funn fra bronsealderen på Hringariki Museum, sammen med andre kultur og historiske minner på Ringerike museum og på Kjerratmuseet. Kommunen er et knutepunkt for bil, buss og tog og ligger kun 50 kilometer nordvest for Oslo. Kultur og underholdning har en viktig rolle i kommunen, med Hønefossrevyen som et av Norges største sommershow.


 

Gjøvikregionen Turistkontor, Jernbanetorvet 3, 2821 GJØVIK | Telefon +47 611 46 710 | E-post: info@gjovik.com
Åpningstider: Mandag - fredag: 08.30 - 16.0 | Utvidet åpningstid skolens sommerferie: man-fre 08.30-18.00, lør & søn 10.00-16.00